जाग रे यादवा,Jag Re Yadava

जाग रे यादवा, कृष्ण गोपालका
फिकटल्या तारका, रात सरली
जाग रे यादवा !

पक्षिगण जागले, किलबिलू लागले
अजुन का लोचनी नीज उरली, रात सरली
जाग रे यादवा !

उमलला फुलवरा गंध ये मोहरा
मंद यमुनाजळी झुळुक शिरली, रात सरली
जाग रे यादवा !

उठुन गोपांगना करिती गोदोहना
हरघरी जणु सुधाधार झरली, रात सरली
जाग रे यादवा !

निवळल्या दशदिशा अंबरी ये उषा
सोनियाने तिची मुठ भरली, रात सरली
जाग रे यादवा !

हरि तुझी प्रेमिका बोलवी राधिका
अजुन तव मूक का मंजु मुरली, रात सरली
जाग रे यादवा !

No comments:

Post a Comment