जा उडुनी जा पाखरा,Ja Uduni Ja Pakhara

जा उडुनी जा पाखरा
नयन मनोहर पाहुनी परिसर भुलू नको रे जरा

चंचल खग हे पंख पसरुनी आक्रमिती अंबरा
स्वातंत्र्याची मंगल गीते गात चालले घरा
तूही उडूनी जा पाखरा

दिशादिशा या गुलाल उधळीत करिती सण साजरा
रवीकिरणांनी आज उजळला गगनाचा उंबरा
जा जा सोडुनी ह्या तरुवरा

No comments:

Post a Comment