हृदयी जागा तू अनुरागा Hridayi Jaga Tu Anuraga

हृदयी जागा, तू अनुरागा, प्रीतीला या देशील का ?


बांधिन तेथे घरकुल चिमणे, स्वर्गाचे ते रूप ठेंगणे


शृंगाराचे कोरीव लेणे, रहावयाला येशील का ?

दोन मनांची उघडी दारे, आत खेळते वसंत वारे


दीप लोचनी सदैव तू रे, संध्यातारक होशील का ?

घराभोवती निर्झर नाचे, जाणुन अपुल्या गूढ मनाचे


झाकुन डोळे एकांताचे, जवळी मजला घेशील का ?

No comments:

Post a Comment