घेई विहंगासम भरारि,Ghei Vihangasam Bharari

घेई विहंगासम भरारि । मानस हें भारी ॥

उन्मादक गीतांचे । छत सुंदर पसरावे ।
वाटे या क्षणि मनास । मन वेडे बाई ॥

No comments:

Post a Comment