घनश्याम पाहिला मी,Ghanshyam Pahila Mi

घनश्याम पाहिला मी घनश्याम पाहिला

दहिदुध लोणी घरी चोरिले
उखळाला मग तया बांधिले
धडपड करती हात चिमुकले
तो नंदलाल पाहिला

मोरपिसांचा मुगुट शोभतो
अधरी पावा मधुर वाजतो
गोपगोपिकांसवे नाचतो
मुरलीधर मी पाहिला

मेघासम तो श्याम सांवळा
हृदयमंदिरी माझ्या लपला
स्वप्नी दिसला मधुर हासला
मनमोहन मी पाहिला

No comments:

Post a Comment