घाई नको बाई अशी,Ghai Nako Baai Ashi

घाई नको बाई अशी आले रे बकुळ फुला
देते जलसंजीवन बंधुजीव आसुसला

कळे न काही आज असा का अशोक हिरमुसला
थांब जरा मंदारा विसरले न मी तुला

पिऊनि चांदणेच रात चांदरात ओसरता
खुणावीत मधुनलिनी बोलविती हळूच मला

No comments:

Post a Comment