डोळे मोडित गौळण राधा Dole Modit Gaulan Radha

डोळे मोडित गौळण राधा

हिला जडली मोहन बाधाभाळल्या कितीक गौळणी

राधिका कोर चांदणी

बाल मुकुंद राजस गुणी

कसे बाई लाविले नादा
किती बाई काळा काळा

दिसे अचुकच कान्हा डोळा

वरपांगी भाव ग भोळा

नाही नंदलाल हा साधामुरलीची करी ग पिचकारी

रंगवी हरी ब्रिज नारी

लाजता हसे गिरीधारी

रंगात रंगली राधा

No comments:

Post a Comment