चुकचुकली पाल एक,Chukachukali Paal Ek

चुकचुकली पाल एक कालचक्र क्षण चुकले
नकळत या रात्रीला मी माझे दिन विकले

रंग तुझे स्वप्नमयी ल्यालेली ती पहाट
धुक्यामधून मी तुझी शोधियली वाट वाट
परि दिशेस पुन्हा पुन्हा वळण नवे का फुटले

अशी हरवले तशी मलाच मी अनोळखी
इथे तिथे दवातही तुझीच मूर्ती सारखी
गीतातील सूर असे का मधेच पण तुटले


तुजवाचून दूर दूर मी अशीच राहणार
ही अशीच तव छाया पण मागे धावणार
सावल्यात साऱ्या, या चित्र असे मम कुठले

No comments:

Post a Comment