चंद्रातुनी तुझ्या या,Chandratuni Tujhya Ya

चंद्रातुनी तुझ्या या बरसात चांदण्याची
लाजू नकोस राणी दे साथ जीवनाची
दे साथ जीवनाची !

बिलगून आज बोले ही प्रीत साजणाची
आले नवी वधू मी ही रात मीलनाची
ही रात मीलनाची !

हा कुंभ चंद्रिकेचा ओतीत शुभ्र धारा
उबदार गारव्याचा अंगावरी शहारा
आली जणु कळी ही उमलून यौवनाची
दे साथ जीवनाची!

माझ्या पुढे उभी तू लेऊन रूप साज
का हासते कळेना डोळ्यांमधील लाज
समजूत काढवेना या बावऱ्या मनाची
ही रात मीलनाची !

हाती तुझ्याच हात, हा स्पर्श अमृताचा
घुमतो मनात सूर संसार संगीताचा

गाऊ मिळून नांदी भावी सुखी क्षणांची
दे साथ जीवनाची !

No comments:

Post a Comment