चंद्र आहे साक्षिला,Chandra Aahe Sakshila

पान जागे फूल जागे, भाव नयनी जागला,
चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला

चांदण्याचा गंध आला, पौर्णिमेच्या रात्रिला,
चंद्र आहे साक्षिला, चंद्र आहे साक्षिला !

स्पर्श हा रेशमी, हा शहारा बोलतो
सूर हा, ताल हा, जीव वेडा डोलतो
रातराणीच्या फुलांनी, देह माझा चुंबिला !

लाजरा, बावरा, हा मुखाचा चंद्रमा

अंग का चोरिसी, दो जीवांच्या संगमा
आज प्रीतीने सुखाचा, मार्ग माझा शिंपिला !

No comments:

Post a Comment