चांदण्यात चालु दे,Chandanyat Chalu De

चांदण्यात चालु दे मंद नाव नाविका
तरंगती जळावरी संथ चंद्र-चंद्रिका

नकोच आज बोलणे
बोलु देत लोचना
लोचनांत रंगल्या भावना अनामिका !

तूच साथ दे मला
तूच हात दे मला
तूच ने तुझ्यासवे मंत्रमुग्ध बालिका !

भाव जे असावले
तुझ्यात ते विसावले
नकोस होउ रे कधी संगतीस पारखा !

No comments:

Post a Comment