चंदनाच्या देव्हाऱ्यात,Chandanachya Devharyat

चंदनाच्या देव्हाऱ्यात उभा पांडुरंग
मुकेपणा आज माझा आळवी अभंग

झिजविला देह सारा उगाळिला जन्म

सेवा हाच माझा आहे खरा देवधर्म
नका करू कुणी माझ्या समाधिचा भंग

मातीचे ग सोने झाले सोनियाची माती
तोडिले मी धागे धागे जोडियली नाती
हात पाय असुनी मी जाहलो अपंग

No comments:

Post a Comment