चल सोडून हा देश,Chal Sodun Ha Desh

आईलाही विसरून जाती या देशातील पिले अडाणी
चल सोडून हा देश पक्षिणी

विराण झाले अरण्य सारे

भण भण करीती, भीषण वारे
दिसे न कोठे कण अन्नाचा, कुठे दिसेना पाणी

मोडून पडली, घरटी कोटी

कशी राहशील इथे एकटी
इथे न नांदे कोणी जिवलग, नसे आप्तही कोणी

उडुन उंच जा ऊर्ध्व दिशेला

मार्ग मानिनी अन्य न तुजला
स्वार्थाविण ना धर्म जाणिती, खुळे येथले प्राणी

No comments:

Post a Comment