ॐकार प्रधान रूप Omkar Pradhan Roop

ॐकार प्रधान रूप गणेशाचे ।

हे तिन्ही देवांचे जन्मस्थान ॥१॥अकार तो ब्रम्हा, उकार तो विष्णु ।

मकार महेश जाणियेला ॥२॥ऐसे तिन्ही देव जेथोनी उत्पन्न ।


तो हा गजानन मायबाप ॥३॥तुका म्हणे ऐसी आहे वेदवाणी ।

पहावी पुराणे व्यासाचिया ॥४॥No comments:

Post a Comment