ऊठ शंकरा सोड समाधी,Utha Shankara Sod

ऊठ शंकरा सोड समाधी
वनात आला मदन पारधी

सुरंग आला सर्व उपवना
सुगंध येतो शीतल पवना

चालुनि आली वसंतसेना
शरणागती घे युद्धाआधी

पंचशरांनी भाता भरुनी
उभा रतिपती माझ्या नयनी
पुष्पधनुष्या करि सरसावुनी
अचुक तुझ्या तो हृदया वेधी

सप्तस्वरांची झडवित नौबत
मीनांकित ध्वज मिरवित मिरवित
जवळी ये रथ, आला मन्मथ
सख्य तयाशी सविनय साधी

No comments:

Post a Comment