ऊन पाऊस,Oon Paus

ऋतु सोबतीने सारी जुनी झाडे नवी होता
पाने फुले सांगतात ऊन-पावसाची कथा

सुख सोसावे उन्हाचे, दु:ख पावसाळी गावे
अशा सोसण्याला द्यावी किती नवी-जुनी नावे
अशा जगण्याची सय किती भावी होता होता
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा

जसा वारा हेलावून सांगे वादळाची व्यथा
ऊन पावसाची कथा, ऊन पावसाची कथा

No comments:

Post a Comment