ऊठ राजसा घननीळा,Utha Rajasa Ghan Nila

ऊठ राजसा घननीळा, हासली रे वनराणी
उडे थवा पाखरांचा, गात गात मंजुळ गाणी

यमुनेचं गार गार,खळाळलं आता पाणी
ऊठ सख्या नीलमणी, साद घालिती गौळणी

नेत्रकमळे उघड बाळा, पुष्प सांगे डोलुनी
सांगतो रे ऊठ राजा, मंद वारा वाहुनी

जाग आली गोकुळाला, नाद छुम छुम पैंजणी
ऐकु येई धेनुची ही, हाक तुझिया अंगणी

No comments:

Post a Comment