उद्योगाचे घरी देवता,Udyogache Ghari Devata

उद्योगाचे घरी देवता लक्ष्मी वास करी
जय श्रमदेवी, जय श्रमदेवी कृपा करी

दुर्दैवाचे पहाड फोडू
अमोल दौलत खणूनी काढू
मातीमधुनी सोने लपले धरणीच्या उदरी

उभ्या पिकाची हिरवी पाती
कणसामधले जपती मोती

खळ्यांत पडल्या डोंगरराशी, लुटूया दौलत खरी

दैव आमुचे आम्ही घडविले
भाग्यदान हे पदरी पडले
जगावेगळे वास्तुशिल्प हे, कृष्णाची नगरी

No comments:

Post a Comment