ओठांवरती रोज प्रभाती,Othanvarati Aaj Prabhati

ओठांवरती रोज प्रभाती घ्यावे मंगल नाम
रघुपति राघव राजाराम

सुरेखसे ते संगमरवरी
पंचानन ते मम देव्हारी
हनुमंतासम हात जोडुनी पूजावा घनश्याम

पंचवटीच्या पाषाणातुन
नाम ऐकु ये श्रीरघुनंदन
गोदातीरी पर्णकुटीचे ज्याचे सुंदर धाम

भूलोकी या ऋषी वाल्मिकी
राम दर्शने होइ सार्थकी
परमार्थाचा मार्ग दाविती माझे प्रभु श्रीराम

No comments:

Post a Comment