ओळखिले मी तुला नाथा,Olakhile Mi Tula Natha

ओळखिले मी तुला नाथा, ओळखिले मी तुला
कुरूप सावळ्या मूर्तीमधला देवपणा जाणिला

सौधावरती पडे चांदणे
अर्ध्या मिटल्या माझ्या नयने,
टिपले कण ते अधिरपणाने
सतार अंकी घेउनीया तू अनुरागची छेडिला !

कला करी तव, उदारता मनि
भीती रमली अंती पूजनी
तव सहवासी मधु दिनरजनी
काल सुगंधित, देह सुगंधित, सुगंध उरी दाटला !

तुझ्यासारखा नाथ असावा
तुझ्या छातीवर घेत विसावा
उरला-सुरला राग हसावा
ठसा मूर्तिचा तुझ्या सानसा पोटी मी गोपिला !

No comments:

Post a Comment