ओळखले मी ओळखले,Olakhale Mi Olakhale

ओळखले मी ओळखले
तुझ्या दिलवरा मनातले

तव नयनांची या नयनांनी
धरली हळवी प्रीत शिकवणी

नजरेच्या त्या मुळाक्षरांनी
कशि लाजाया नकळत शिकले
हेच नेमके असेल पुसले

शिकता शिकता डोळे खिळले
हात रेशमी गळ्यात रूळले
ओठवरती गीतही जुळले
शब्दाविण ते नव्हते कळले
तेच नेमके असेल लिहिले

No comments:

Post a Comment