कुणी म्हणेल वेडा तुला,Kuni Mhanel Veda Tula

कुणी म्हणेल वेडा तुला
कुणी म्हणेल वेडी मला
या वेडाची गोडी ठाऊक
तुझी तुला अन्‌ माझी मला !


हे वेड जगावेगळे
ते जगास कुठुनी कळे?
जगावेगळा छंद लागला
तुझा मला अन्‌ माझा तुला !


मज येईना बोलता
तुज साधेना सांगता
मुक्यासारखे बघती डोळे
तुझे मला अन्‌ माझे तुला !

हे दोन जीवांचे कोडे
ते ज्याच्या त्या उलगडे
त्या कोड्याची फोड माहिती
तुझी तुला अन्‌ माझी मला !

No comments:

Post a Comment