कोटी कोटी रुपे तुझी,Koti Koti Rupe Tujhi

कोटी कोटी रुपे तुझी, कोटी सूर्य चंद्र तारे
कुठे कुठे शोधु तुला, तुझे अनंत देव्हारे

बीज अंकुरे ज्या ठायी, तिथे तुझा वास
तुझा स्पर्ष आणुन देतो, फुलाला सुवास
चराचरा रंगवीशी, रंग तुझा कोणता रे ?

कधी दाह ग्रीष्माचा तू, कधी मेघ ओला
जनी निर्जनीही तूझा, पाय रोवलेला
तुझी खूण नाही ऐसा गाव तरी कोणता रे ?


खरे रूप देवा तूझे, कोणते कळेना
तूच विटेवरी, तूच वैकुंठीचा राणा
तुला आळवाया घ्यावा शब्द तरी कोणता रे ?

No comments:

Post a Comment