खोडी माझी काढाल तर,Khodi Majhi Kadhal Tar

खोडी माझी काढाल तर अशी मारीन फाइट,
घटके मध्ये विरून जाईल सारी तुमची ऐट, सारी तुमची ऐट !


अंगावरती याल तर असा देइन ठोसा,
कोपऱ्यात जाउन तुम्ही रडत बसा, जावा रडत बसा !

बजरंग माझा भाऊ, भीम माझा काका,
सांगुन ठेवतो पुन्हा माझ्या वाटे जाऊ नका, वाटे जाऊ नका !

दंड माझे पाहा कसे रोज दूध पितो,
अंगामध्ये ताकद आहे मग कोण भीतो, मग कोण भीतो ?

No comments:

Post a Comment