केतकीच्या बनात,Ketakichya Banat

केतकीच्या बनात
उतरत्या उन्हात
सळसळ पानात-
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा-

कुठे निघेल नाग !

पायवाट लपेल
काटाकुटा रुपेल
तळव्यात खुपेल-
जपून जा !

ढग येता दाटून
मग वाट कोठून
पाय ठेवू रेटून-
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग !

उसळत्या वयात
बळ तुझ्या पायात
चाल ठेव कह्यात
जपून जा !

फसू नको मोहात

जरा उभी रहात
मागेपुढे पहात
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग !


वादळाच्या वाऱ्यात
नको चालू तोऱ्यात
पडशील भवऱ्यांत
जपून जा !

जाऊ नको गुंगत
स्वप्नात रंगत
तुझी तुला संगत
जपून जा !

जपून जा गडे जपून जा-
कुठे निघेल नाग !

No comments:

Post a Comment