कशी करू स्वागता,Kashi Karu Swagata

कशी करू स्वागता
एकांताचा आरंभ कैसा ?
असते कशी सांगता ?

कशी हसू मी, कैसी बोलू ?

किती गतीने कैसी चालू ?
धीटपणाने मिठी घालु का
कवळू तुज नाथा ?

फुलते कळि की फुलवी वारा
चंद्र हसवि की हसवी तारा
कुठले आधी कुठले नंतर
येई ना सांगता

कुणी न पुढती कुणी न पाठी
घरात आहे मीच एकटी
प्रथमदर्शनी बोलायाचा
भाव तरी कोणता ?No comments:

Post a Comment