करिते जीवनाची भैरवी,Karite Jivanachi Bhairavi

सीमा झाली सोसण्याची, परी दुःख संपले नाही
करिते जीवनाची भैरवी !

हे काय जीणे नित दुःख पिणे, रडता रडता सुख भासविणे
नाति फिरली, प्रीती फिरली, माझे कुणी उरले नाही !

मज तार अता, वा मार अता, मन बावरले तनु सावरता
ही काय दशा, हे परमेशा, ये धावुनिया लवलाही !

No comments:

Post a Comment