कमला जनांचे घेई,Kamala Janache Ghei

कमला जनांचे घेई बलिदान ।
विभवानुभूता जगि जरि दिसे मान ॥

मांगल्य आहे नरकी धनाचें ।

गति खोल चांचल्य योगे मिळे जाण ॥

No comments:

Post a Comment