काळ्या गढीच्या जुन्या,Kalya Gadhichya Junya

काळ्या गढीच्या जुन्या, ओसाड भिंतीकडे
आलीस तू एकटी, बांधुन सारे चुडे.

काळ्या गढीच्या जुन्या, ओसाड भिंतीकडे
आलीस तू चोरटी, बांधुन सारे चुडे.

वारा किती मंद ग !
होते किती कुंद ग !
होता किती धुंद ग अंधार मागेपुढे !

काळी निनावी भिती
होती उभी भोवती;
वाटेत होते किती काटेकुटे अन्‌ खडे


माझी तुझी चोरटी
जेव्हा मिळाली मिठी
हुंकारले खालती आडातले पारवे.

हुंकारला पारवा;
तेजाळला काजवा !
हालून गेला जरा काळोख चोहिकडे !

No comments:

Post a Comment