कळी उमलते मना एकदा,Kali Umalate Mana Ekada

कळी उमलते मना एकदा
पुन्हा न सुख ते मिळे दहादा

लहर वायुची शीत चंद्रकर
ती लज्जांकित अबोल थरथर
दळदळ उधळी मुक्त सुगंधा

एक रात ती सौभाग्याची
आस पुरविते शतजन्माची
मौन साधिते सुख-संवादा

असले जीवन अशी पर्वणी
निर्माल्याच्या कुठुन जीवनी
जीवन अवघे हीच आपदा

No comments:

Post a Comment