का हासला किनारा,Ka Hasala Kinara

का हासला किनारा पाहून धुंद लाट
पाहुनिया नभाला का हासली पहाट

होती समोर माया गंभीर सागराची
संगीत मर्मराचे किलबील पाखरांची
काठावरी उभी मी, तू न्याहळीत पाठ

चाहूल जाणिवेची स्पर्शातुनी गळाली

भारावल्या कळीला जणू पाकळी मिळाली
कमलापरी जुळावे ते स्वप्नरम्य हात

No comments:

Post a Comment