गोल तुझ्या शरीराचा,Gol Tujhya Shariracha

गोल तुझ्या शरीराचा डौल वर गोरा रंग नवती कवळी
वय नूतन हाती निऱ्या, चालणे चपळगती, नागीण पिवळी


अधरकुटी बत्तीस हिरकण्या एकावळी नग विराजती
ओठ शुद्ध पवळ्याचा रंग, लाजावी पाहून जावेळी ग ती

मंजूळ स्वर ऐकून कोकिळा वृत्ती बसुनी मनी गजबजती
जानु-जंघ सुकुमार पोटऱ्या अति नाजूक ग कर्दळी

No comments:

Post a Comment