गोऱ्या गोऱ्या टाचंत काटा,Gorya Gorya Tachat Kata

आडवाटेनं जाता जाता तोल माझा सुटला
गोऱ्या गोऱ्या टाचंत काटा रुतला

( सुया आना ग बिब्बं आना ग वाटून लावा झाडाला
हिच्या गोऱ्या टाचंत काटा रुतला )

सरसरून कळ ही आली
डोळं मिटलं नि बसले खाली
दात रोविता व्हटावरी मी घाम अंगी फुटला
गोऱ्या गोऱ्या टाचंत काटा रुतला

( अंगारा लावा कोंबडं कापा घेऊन या ग देवरुषाला
हिच्या गोऱ्या टाचंत काटा रुतला )

कुनी येऊन सावरा मला
काटा काढायची दावा कला
उसासा देता धागा चोळीचा नको तिथं तुटला
गोऱ्या गोऱ्या टाचंत काटा रुतला

( काटा बी न्हाई काहीच न्हाई नुसतीच आलीया लाडाला )
नाही माज्या टाचंत काटा रुतला

No comments:

Post a Comment