गीत होऊन आले सुख माझे,Geet Houn Aale Sukh Majhe

गीत होऊन आले, सुख माझे, आले, साजणा
स्वप्न कल्पनेत होते, सूर-ताल तेच झाले, साजणा

गीतराणी स्वये तू, तूच माझी, माझी भावना
आस तूच या स्वरांना, रंग मैफलीचा, साजणी, तूच ना ?

गीत माझे तुझे हे, तूच माझी, माझी भावना !

अशा सहवासी, जीव सुखवासी
कुणी जन्म गुंफिले सांग ना, सांग ना?

गीत माझे तुझे हे, तूच माझी, माझी भावना !

कुहू कुहू बोले, कोयल बोले, रे
जणू तुझे-माझे, राजा
तिने सोनेरी सोनेरी गीत गाइले, साजणा

गीत माझे तुझे हे, तूच माझी, माझी भावना !

तुझे-माझे घर सुखाचा संसार
दीठ संसारा न लागो, साजणा

1 comment: