एकटीच भटकत नदिकाठी,Ekatich Bhatakat Nadikathi

एकटीच भटकत नदिकाठी
ऐन दुपारी तोऱ्यानं
नटुन थटुन अशि चटकचांदणी
कुठं चाललीस नखऱ्यानं

अंगात धमक डोळ्यांत चमक
कमरेत लचक नजरेत वचक
काळजास का देसी चरका
मारूनि मुरका कुर्रऱ्यानं
जशि कुणा घायाळ कराया
नेत्रशरांच्या माऱ्यानं

गाल रंगदार चाल ढंगदार
धुंद नागिणी जशी चमकशी
नवरसरंग-फवाऱ्यानं
चाल हळू जरा, सावर, आवर
पदर उडाला वाऱ्यानं

No comments:

Post a Comment