अशीच अवचित भेटून जा,Ashich Avchit Bhetun Ja

अशीच अवचित भेटून जा
मिठीत अलगद मिटून जा !

स्वप्न सरावे आणि उरावी
काळी काजळरात

उरावी मागे काळी काजळरात

अशीच अवचित भेटून जा
मिठीत अलगद मिटून जा !

तुफान दर्या, चंदेरि रात
काठाला भिडली फेसाळ लाट
वादळ भरलंय्‌ बाहेर, आत
हातात दे ग, तुझाच हात

पुरे दुरावा, पुरे सजा
तुझाच मी ग, तुझा तुझा !

अशीच अवचित भेटून जा
मिठीत अलगद मिटून जा !

इंद्रधनूचे रंग विरावे
संध्येच्या तिमिरात
विरावे कैसे संध्येच्या तिमिरात
विफल झाली प्रीतिपूजा

दूर गेला नाथ माझा
कापत राहे ज्योती
वादळत्या प्रहरात
जपावी कैशी वादळत्या प्रहरात ?

अशीच अवचित भेटून जा
मिठीत अलगद मिटून जा !

No comments:

Post a Comment