असावे घर ते अपुले छान,Asave Ghara Te Apule Chan

असावे घर ते अपुले छान

पुढे असावा बागबगीचा
वेल मंडपी जाई जुईचा
आम्रतरूवर मधुमासाचा
फुलावा मोहर पानोपान

संगमरवरी ती पुष्करणी
त्यात असावे गुलाबपाणी
पाण्यामधुनी कारंजाची
फुटावी सुरेल सुंदर तान

फुलासारखे मूल असावे
नित्य चांदणे घरी हसावे
तीर्थरूपे ओवाळावे
अपुले जीवन पंचप्राणNo comments:

Post a Comment