असंभव,Asambhav

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत: ॥

दिवसामागून रात्र धावते सकाळ-संध्याकाळ
सूत्रधार जो या साऱ्याचा नाव तयाचे काळ
काय तयाच्या मनात दडले नकळे कधी कुणा

क्षणात होते संभव सारे क्षणापूर्वीचे, असंभव !No comments:

Post a Comment