असा नेसून शालू हिरवा,Asa Nesun Shalu Hirava

असा नेसून शालू हिरवा, आणि वेणीत खुपसून मरवा
जाशी कुणीकडे, कुणाकडे, सखे सांग ना
का ग बघतेस मागे पुढे ?

का रे वाटेत गाठून पुसशी, का रे निलाजऱ्या तू हसशी
जाते सख्याकडे, प्रियाकडे, तुला सांगते
त्याची माझी रे प्रीत जडे

तुज परी गोरी गोरी, चाफ्यावानी सुकुमारी
दुपारचा पार ऊन जळते, ग वर ऊन जळते

टकमक बघू नको, जाऊ नको तिच्या वाटे
का रे उठठेव, तिला कळते रे तिची तिला कळते


का ग आला असा फणकारा, कंकणाच्या करीत झणकारा
जाते कुणीकडे, कुणाकडे, सखे सांग ना
का ग बघतेस मागे पुढे ?

दूर डोंगरी घुमते बासरी, चैत्र बहरला वनामधी
पदर फडफडतो, ऊर धडधडतो, प्रीत उसळते मनोमनी
मी भल्या घरातील युवती, लोक फिरतात अवती भवती
जाते सख्याकडे, प्रियाकडे, खरं सांगते
म्हणून बघते मी मागे-पुढेNo comments:

Post a Comment