अंतरंगी तो प्रभाती,Antarangi Jo Prabhati

अंतरंगी तो प्रभाती छेडितो स्वरबासरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी

डोळियांच्या दोन ज्योती लाविती त्याला कुणी
पाहती देहांत कोणी थोर साधक उन्मनी
सानुल्या बिंदूपरि तो नांदतो संतांघरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी

भावना भिजल्या भरांनी अश्रु नयनी दाटले
अस्तिकाचे गीत गाता सार उमजे त्यातले

सर्वसाक्षी श्याम माझा राहतो हृदयांतरी
नाम त्याचे श्रीहरी रे नाम त्याचे श्रीहरी

No comments:

Post a Comment