अंबिका माया जगदीश्वरी,Ambika Maya Jagdishvari

पाहुणी आली माझ्या घरी
अंबिका माया जगदीश्वरी

या डोळ्यांच्या दोन रांजणी
पस्ताव्याचे भरले पाणी

त्या पाण्याने न्हाऊ घालिते
बसवुन पाटावरी

रक्तामधले इमान बळकट
त्याचा भाळी भरिते मळवट

भलेपणाची फुले ठेविते
वाकुन पायावरी

चुका-चाकवत केली भाजी
भावभक्तिची भाकर ताजी
लेक दरिद्री तुझी विनविते
आई भोजन करी

No comments:

Post a Comment