अज्ञात तीर्थयात्रा,Adnyat TeerthaYatra

अज्ञात तीर्थयात्रा आभाळ गूढ वरती
मागे वळून बघता डोळे तुडुंब भरती

काही खरे न येथे ही राख सत्य आहे
बाजार बाहुल्यांचा आभाळ फक्त पाहे
सारे झरे सुखाचे दुखा:कडेच वळती

हा ऊन-सावल्यांचा उकलेल गोफ का हो
डोहातल्या कुणाला गवसेल काठ का हो
नावा रित्याच येती आणि रित्याच जाती

No comments:

Post a Comment