उई साजण आला,Ui Sajan Aala

उई साजण आला
असा दूर का जवळ ये जरा
भरे धुंद प्याला - उई साजण आला

उभी रूपराणी गुलाबी गुलाबी
नजर लाडकी ही शराबी शराबी
बेभान मी बेभान तू
अशी रात ही अशी साथ ही
असा कैफ आला - उई साजण आला

गालात लाली डोळे नशीले
ओठात माझ्या गाणे रसीले
मस्तभरी जादूभरी
अशी रात ही अशी साथ ही
असा कैफ आला - उई साजण आला

साधून घे ही संधी सुखाची
पर्वा कशाला वेड्या जगाची
अरे बुलबुला प्रीतिफुला
अशी रात ही अशी साथ ही
असा कैफ आला - उई साजण आला

No comments:

Post a Comment