अभिरुचि कोणा शृंगाराची,Abhiruchi Kona Shrungarachi

अभिरुचि कोणा शृंगाराची कोणा वीर रसाची ।
हास्य रुचे कोणास करुणही रुचि न एक सकळांची ।
एका आवडतें । तेंचि दुजाला नावडतें ॥

No comments:

Post a Comment