इथेच टाका तंबू ,Ithech Taka Tambu

चला जाउ द्या पुढे काफिला

अजुनी नाही मार्ग संपला

इथेच टाका तंबू !


जाता जाता जरा विसावा


एक रात्र थांबू-

इथेच टाका तंबू !


थोडी हिरवळ, थोडे पाणी

मस्त त्यात ही रात चांदणी

उतरा ओझी, विसरा थकवा

सुखास पळभर चुंबू

इथेच टाका तंबू !


अंग शहारे जशी खंजिरी


चांदहि हलला, हलल्या खजुरी

हलल्या तारा, हलला वारा

नृत्य लागले रंगू

इथेच टाका तंबू !


निवल्या वाळूवरी सावली

मदमस्तानी नाचु लागली

लयीत डुलती थकली शरीरे

नयन लागल झिंगू


इथेच टाका तंबू !No comments:

Post a Comment