इथेच आणि या बांधावर ,Ithech Aani Ya Bandhavar

इथेच आणि या बांधावर

अशीच श्यामल वेळ

सख्या रे, किती रंगला खेळ !


शांत धरित्री शांत सरोवर


पवन झुळझुळे शीतल सुंदर

अबोल अस्फुट दोन जिवांचा

अवचित जमला मेळ.


रातराणिचा गंध दर्वळे

धुंद काहिसे आतुन उसळे

चंद्र हासला, लवली खाली

नक्षत्रांची वेल.


पहाटच्या त्या दवात भिजुनी


विरली हळुहळु सुंदर रजनी

स्वप्नसुमावर अजुनि तरंगे

ती सोन्याची वेळ.


No comments:

Post a Comment