इये मराठीचिये नगरी ,Iye Marathichiye Nagari

इये मराठीचिये नगरी

राम राम मंडळी, या हो

या हो अमुच्या घरी, घरीगोड करा गूळ-पाणी, शाळूची भाकरी


कृष्णेच्या पाण्याला, गंगेची माधुरीप्यार आम्हा त्यागाची, शौर्याची शाहिरी

भाव भुकेले आम्ही, आमुची भारत ही पंढरी

No comments:

Post a Comment