इथे मिळाली सागर-सरिता ,Ithe Milali Sagar-Sarita

इथे मिळाली सागर-सरिता, ही प्रितीची एकरूपता

इथे मिळाली !


कमलफुलांचे सुगंध सिंचन, की भ्रमराला गोड निमंत्रण

मिटे पाकळी मीलन घडता, ही प्रितीची एकरूपता


इथे मिळाली !


या धरणीची हाक ऐकली, निळे गगन हे झुकले खाली

क्षितिजावरही प्रेम सांगता, ही प्रितीची एकरूपता

इथे मिळाली !


बांधु अपुले घरकुल चिमणे, तुझियासाठी माझे जगणे

मरणा येईल चिरंजीविता, ही प्रितीची एकरूपता

इथे मिळाली !

No comments:

Post a Comment