आली सखी आली प्रियामीलना,Aali Sakhi Aali Priya

आली सखी आली, प्रियामीलना !

काय पाहती व्याकुळ लोचन ?
कानोसा घे मध्येच थबकुन
आतुर अंतरि, कंपित अधरी
थरथरते कामना
आली सखी आली, प्रियामीलना !

काजळकुंकुम रेखुन ल्याली
साडी जांभळी, हिरवी चोळी
घेइ तनुवरी शेला भर्जरि
लपवी यौवनखुणा
आली सखी आली, प्रियामीलना !


बकुळफुलांनी गुंफिलि वेणी
कर्णभुषणे झुलती कानी
रुणझुणु गाती कंकण हाती
गुपित सांगती जना
आली सखी, आली प्रियामीलना !

No comments:

Post a Comment