आधार जीवा, Aadhar Jiva

आधार जीवा,
हात हा हाती असावा !

संचिताची गूढ भाषा
आज झाली दैव रेषा
झेलता आयुष्य सारे
एक द्या मजला विसावा !

No comments:

Post a Comment